Selected Applicants List for Advanced Indo-Japan Accelerator School

 

Dept. of Physics,IIT Roorkee

Name

1. Ms. Aamna Khan

2. Ms. Anjali Kashyap

3. Ms. Payal Taya

4. Dr. Puneet Jain

5.Mr. Munna Dan

RRCAT, Indore

Name

1. Mr. Avinash Ojha

2. Mr. Deepak Vats

3. Mr. Kuldeep Kumar

    Singh

4. Mr. Shoubhik

    Chakraborty

5. Mr. Ram Prakash

 

BARC, Mumbai

Name

1.Ms. Elina Mishra

2. Mr. Gurunath Randale

3. Ms. Swati Hayaran

4. Ms.Snigdha Singh

5. Mr. Gopal Joshi

6. Mr. P. Motiwala

7.A. Shikalgar

8.R.K. Goyal

 

Danfysik A/S

Name

1.     Michael Pedersen

2.     Arish M. Patel

SAMEER

Name

1. Mrs. Asmita Kawade

2.Mrs. Suchitra Puthran

3. Mr.   Sameer Mathe

4. Mr.  Praveen Gilbile

Dept. of Physics & Astrophysics, Delhi University

Name

1.Mr. Vipul Joshi

2. Mr. Shambhavi  Nandan

3. Ms. Vaishnvi Tiwari

4. Ms. Savneet Kaur

5. Ms. Sunaina Kundra

6. Mrs Rakhi

7. Mr. Lokesh Verma

8. Ms. Priya Aggarwal

 

Amity Inst. of Nuclear Science &Technology

Name

1.     Mr. Siddharth Sinha

Dept. of physics, Mangalore University

Name

1.     Mr. Raveesha P.M.

ISM, Dhanbad

Name

1.Ms. Labanya Bhattacharya

2. Ms. Pallabi Kundu

 

Dept. of Physics, Univ. of Mumbai

Name

1.Mr. Boby Sabu

 

Dept. of Physics,Govt. Degree College,Kulgam,J&K

Name

Dr. Aijaz Wani

Dept. of Physics, Univ. of Mysore,Karnataka

Name

Mr. Pradeep T M

 

Guru Nanak Dev Univ, Amritsar

Name

Ms. Amandeep Kaur Sandhu

 

Dept. of Physics, Kurukshetra University

Name

Dr. Manish Kr. Kashyap

 

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur

Name

1.Dr. Shiv Poojan Patel

 

Mukesh Patel School of Tech. Management & Eng. ,Mumbai

Name

Mr. Arzan Elchidana

 

Dept. of Physics, Univ. of Lucknow

1.Mr. Sushant Gupta

 

Delhi Technological University

Name

Ms. Pratibha Malik

Dept. of Nuclear Physics, Andhra University

Name

1.Mr. Ratnaraju Maddu

   2. Dr. Venkata Lakshmi  

       Narayana Paladugu

 

IPR, Gandhinagar

Name

1.     Dr. Lalit Gupta

2.     Ms. Asha Panghal

University of Kashmir, J&K

Name

Mr. Reyaz Ahmad Dar

 

Dr. Babasaheb Ambedkar  Marthwada University

Name

Dr. Sunil Deshpande

 

TIFR

Name

1.Dr. Sanjoy Pal

2. Mr. Karande

3. Mr. Thulasi Ram K V

 

Panjab University

Name

Mr. Ramandeep Gandhi

 

KEK, Japan

Name

Dr. Arpit Rawankar

 

 

VECC , Kolkatta

 

Name

Mr. Chiranjib Das

 

CMERE , Durgapur

 

Dr. A Mohapatra

 

IUAC, NewDelhi

Name

 

1.Dr. D. Kanjilal

2.Dr. A. Roy

3.Dr. R.K. Bhandari

4. Prof. G.K. Mehta

5.Dr. A. Mandal

6. Dr. T. S. Datta

7. Dr. S. Chopra

8. Dr. P.N. Prakash

9. Dr. B.P. Ajithkumar

10. Dr. Subhendu Ghosh

11. Mr. Rajeev Mehta

12.Dr. G.O. Rodrigues

13.Dr. D. Kabiraj

14. Dr. C.P. Safvan

15. Mr. Bhuban Kumar Sahu

16. Mr. Anup Chodhary

17. Mr. Soumen Kar

18. Mr. Ashutosh Pandey

19. Mr. Abhishek Rai

20. Mr. Sugam Kumar

21. Mr. Padmanava Patra

22. Mr. Joydeep Karmakar

23. Ms. Indra Karn

24. Mr. R.V. Hariwal

25. Mr. Sarvesh Gupta

26. Mr. Sanjay Kumar Kedia

27. Mr. Bappa Karmakar

28. Mr. Satinath Gargari

29. Mr. P. Barua

30. Mr. R.N. Dutt

31. Mr. G.K. Chowdhury

32. Ms. M. Jain

33. Mr. D.S. Mathuria

34. Mr. Ashish Sharma

35. Mr. N.J. Jose

36. Mr. Satyavan

37. Mr. Narender Kumar